תקנון האתר

 1. https://nave-prizki.co.il/ – זהו האתר הרשמי של עיריית נווה פריצקי. (להלן: ”עירייה”) תוכל להשתמש בתוכן ובאתר כפי שהונחו על ידי העירייה.
 2. השימוש באתר זה מותר רק אם מתקיימים התנאים והמונחים הבאים: תוכן האתר, שירותים, התקני קצה ותכונות אחרות כפופים למונחים אלה. תקנה זו מכילה מונחים ותנאים חשובים. הקבלה וההסכמה שלך לתנאים בשימוש נדרשים לפני שאתה יכול להשתמש באתר.
 3. משתמשים בו רק בשפה גברית כדי להקל עליו, אבל הוא מיועד גם לגברים וגם לנשים.
 4. ”תוכן” הוא מאמרים, ביקורות ונתונים.
 5. העירייה או מי רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל תוכן שהיא מרגישה, עלול לפגוע באתר או בכל צד שלישי. הוא יכול גם למחוק תוכן זה ללא הודעה מוקדמת.
 6. העירייה אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות כלשהן שאתם או כל צד שלישי יכולים לבסס על החלטתכם להשתמש בתכנים מאתר האינטרנט או ממכשירי קצה אחרים. אתה אחראי לכל הפעולות והתוצאות.
 7. העירייה יכולה לסגור את האתר או לשנות את מבנה התוכן והשירותים הניתנים בו מעת לעת מבלי שיידעו אותך. לעירייה לא יהיו תביעות, דרישות או תביעות.
 8. העירייה אינה יכולה להבטיח ששירות האתר יתנהל בצורה חלקה או להשתחרר מהפרעות. היא לא תיקח אחריות על כל נזק נפשי או רכוש שעלול להיגרם לה.
 9. העירייה לא יכולה להבטיח שכל קישורים שנמצאו באתר שלהם יעבדו ויהיו פעילים. קישור לאתר אינטרנט עירוני אינו אומר שתוכנו שלם או אמין. העירייה אינה אחראית לנזק לרכוש או למידע הנובע משימוש או הסתמכות על הקישורים.
 10. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של עיצוב האתר, כמו גם כל תוכנית, יישום וקוד מחשב, קובץ גרפי וטקסט הם של העירייה. ללא הסכמתה הכתובה של העירייה ומתחילתה, אסור להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי אף אחד מן האמור לעיל.
 11. רק רכוש עירוני רשאי להשתמש בסימני ההיכר המצויים באתר זה. במילים אחרות, מפרסמים יכולים לקנות רק את הסימנים המסחריים. אסור להשתמש בהם ללא הסכמתם ואישורם בכתב.
 12. תקנות אלה יתווספו לכל תקנות אחרות באתר. במקרה של אי-התאמה הם יחליפו אותם.
 13. העירייה יכולה לשנות את התקנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. המונחים החדשים יפורסמו על ידי העירייה וייכנסו לתוקף באופן מיידי.
 14. הסכם זה ינוהל על-ידי חוקי ישראל. כל הנושאים הנוגעים להסכם זה או השימוש בו יישמעו בבתי המשפט המחוזיים בחיפה.