מידע לתושב

נכון, אנחנו עיר חדשה אבל עדיין יש לנו עדכונים ומידע חשוב מאוד לאזרחים היקרים שלנו. חרטנו על דגלנו שקיפות מלאה מול התושבים וזאת על מנת שתבחרו בנו כל פעם מחדש. אנחנו מבטיחים לכם שנעשה את הכל על מנת להעניק לכם שקט, ביטחון, חינוך טוב, תשתיות איכותיות וכל מה שעירייה נורמלית יכולה להבטיח לאזרחים שלה, אבל אף פעם לא מקיימת.

שלכם, עיריית נווה פריצקי

פרוטוקול ישיבת מועצה

ישיבת מועצה 3/10/2022 בראשות ראש העיר, אבי מנצור  (פרטים בקרוב)

ישיבת מועצה 8/9/2022 בראשות ראש העיר, אבי מנצור .

  • במהלך הישיבה הוגדרה תוכנית עבודה לשנת 2023 הכוללת תקציבי חינוך, תרבות וגיור.
  • ראש העיר אבי מנצור מינה את דן סונגו לנהל את כל הנושא של הדיגיטל בעיר ואמר לו שהוא צריך להיות יותר ממנהל דיגיטל, אולי אפילו ראש העיר בעתיד.
  • הקצו שטחים חדשים לטובת בנייה כי הרבה אנשים רוצים לבוא לגור בעיר המגניבה הזאת שנקראת נווה פריצקי.
  • יוקם בית ספר ממלכתי חדש בשכונת אביבים שבצפון העיר.
  • וועדת העיר תקבל סכום של 50,000 ש”ח לבזבוזים עבור רווחת תושבי העיר.
  • יום צוות חקירה בנושא גניבת הכספים מהמדור המרכזי של העיר.

מבקרת העירייה

ביקורת ציבורית כוללת סקירה של הרשויות המקומיות. זה חלק מהביקורת הציבורית ופועל עם הסמכות לחוק. הדבר מסייע להגשמת מטרות השירות העוקב אחר החוק והממשל הטובים.

סקירה זו עשויה לשפר את פעילות הרשות וליצור תרבות ארגונית המעודדת יעילות, יעילות ומצוינות. היא תבטיח שירות טוב, נאמן ומסור לתושבי הרשות, לראשיה ולמשפחותיהם.

הסקירה היא הערכה אובייקטיבית ובלתי תלויה של התנהלותם של אנשים מבוקרים. יעילותה היא לתקן באופן מיידי ולמנוע התיישנות של הממצאים.

המבקר העירוני כפוף לפיקוד העיריות [ ] נוסח חדש, המתווה את תפקודו, היקף משרתיו, מעמדם וגישה למסמכים.

דו “ח ביקורת מוגש על ידי מבקר העיר לפחות פעם בשנה. הוא כולל סיכום של פעולות ביקורת, פרטים על הליקויים שנמצאו והמלצות למניעת התרחשותם. מבקר העיר יכול גם להגיש ביקורת בכל עת שהיא מרגישה את זה.

המבקר יכול לבחון את הפעולות וההחלטות של ראש העיר, חברי המועצה ועובדי העירייה.

הוא בוחן האם הפעולות מצייתות לחוק, ניהול נכון, טוהר המידות, יעילות וחסכונות, והאם הן תורמות להשגת המטרות. המבקר יבדוק גם אם העירייה עומדת בדרישות להיות ישות ציבורית, כמו גם ניהול נכסים, התחייבויות ואחזקות של כספים.

דו “ח מבקר העיר אינו מכסה את כל הפעולות שננקטו על ידי העיריות או הישויות העירוניות תחת שליטה.

דו “חות בדיקה שנתיים מוגשים לראש העיר אחת לשנה, לא יאוחר מה-1 באפריל. עותק נשלח לוועדת הביקורת. דו “ח הבדיקה השנתי חייב להיבחן על ידי ועדת הבדיקה. מועצת העיר מקבלת את הסיכומים וההצעות. מתנהל דיון מיוחד.

קבוצת תיקון הליקויים דנה בדרכים ובזמנים הטובים ביותר לתקן את הליקויים, עוקבת אחר תיקונם, ומגישה המלצות לראש העיר. תיקון הליקויים חייב להיעשות תוך זמן סביר ובהסכמת המבקר. מבקר יכול לבצע סקירת המשך של המסגרת והדו “ח כדי לקבוע אם הביצוע היה מוצלח או לא.

דו “ח מבקר העיר הוא פומבי בכך שהוא הופץ לציבור בזמן שהוא מונח על שולחן המועצה. הדבר מאפשר דיון ציבורי והערה על ממצאי העיר.

מסמכים ומידע מפורט לתשוב בנושאים שונים

הון אנושי בעיר

מספר התושבים בעיר עומד על 50,000 תושבים (על פי נתוני משרד הפנים בשנת 2022).

תחזית גידול האוכלוסין בעיר צפוי להגיע עד שנת 2030 לקרוב ל85,000 תושבים.

בעירייה עובדים מכל הגילאים ומכל המגזרים. התפקידים בעירייה ניתנים על פי מספר קריטרניונים ואנו מבטיחים כי אין אצלנו שחיתות או כל דבר אחר שיכול להעיד על מחדל או כל דבר אחר שטותי שיש לי להגיד בשלב הזה.

אנחנו מבטיחים לכם שמר ראש האיש, אבי מנצור הוא איש ישר (כן בטח), אמין שיודע לעשות את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר.

בתמונה שלמטה, נתוני הדמוגרפיה של העיריה נכון לשנת 2022.