מחלקת תברואה

חזון

עיריית נווה פריצקי רואה באיכות הסביבה חשיבות רבה. היא גם מעדיפה שירותים עירוניים לתושבים.

על המשרד לאיכות הסביבה ולתברואה מוטלת האחריות לשמור על הסדר והניקיון, לפתח את הסביבה ולהפחית את הסכנות הסביבתיות.

כדי לספק סביבה בטוחה לתושבים ולמבקרים, יש לעירייה משאבים רבים.

מחלקת התברואה והאיכות הסביבתית זמינה מדי שנה לתחזוקה ולניקיון של העיר. הם גם מתמודדים עם פינוי מוגזם וגרוטאות, טיפול במטרד, ניקוי ועיבוד של גינות ציבוריות ופארקים, ומיחזור של בקבוקי פלסטיק גדולים, קרטונים וסוללות.

העירייה מציעה שירותי הדברה לציבור, שירותים וטרינרים. פרויקט חוף – ניקיון והסרה של סכנות אזבסט פריך במסגרת פרויקט גרינרווד.

אנחנו מתכוונים ליצור סביבה בריאה וירוקה לכל תושבי העיר.

מנחה ומנחה עקרונות

עקרונות אלה מורים כיצד תפעל העיר כיום ובעתיד.

  • שמירה וטיפוח שטחים פתוחים וירוקים
  • קידום החינוך הסביבתי והבריאותי
  • מקורות מים לשימור ועיבוד
  • להפחית את נפח הפסולת ולשים אדמה באזורים חדשים
  • ניהול סביבה בעירייה ובמוסדותיה
  • הגדלת מערך המיחזור
  • יישום חוק מחזור אלקטרוניקה
  • פרויקט דרך ירוקה: הסרה וסילוק של אזבסט פריך
  • הצפת שדרות ג ‘ם נמנעה על ידי ערוץ ג’ ם קריק. מותקן קו ביוב חדש שיתאים לקצב הפיתוח העירוני ולגידול הצפוי בשטחים הפתוחים.

העירייה אחראית לשמירה על שטחים פתוחים נקיים באמצעות המכשיר. כיסוח עשבי תיבול, יישוב נחלים, חומרי הדברה ושילוט הם כולם חלק מאחריות העירייה. פיתוח ותשתיות, כגון פארקים, טיילות ובנייה ציבורית או פרטית אחרת, משלימים את התהליך.

נווה פריצקי /MTA

האצ “ל הוקם בשנת 2005 על גדותיו של גשר קיבוץ זיו. פרויקט זה פתר את בעיית הביוב הזורם לחופה של נווה פריצקי. היחידה ללוחמה בטרור אוספת כ-3.5 מיליון מטרים מעוקבים של שפכים מ-5 מיליון חדרי מים שהעירייה רוכשת מדי שנה. הוא פותר את הבעיה של זיהום הים, מפחית סכנות מסריחות ומכוון מים להשקיה במקום שפכים, דבר המפחית את זיהום מי התהום.

פרטים על השלכה, גיזום וגרוטאות

עיריית נווה פריצקי יזמה מאמץ הפרטה להפחתת הוצאות השלכה ופירוק מוגזמות. זה שיפר את השירות לתושבים. P-Noys נעשה תכוף יותר, התדירות של P-Noys עולה, מיכלי האשפה החריגים הוחלפו ותוקנו במהירות, 14 מדחסים הותקנו בעיר לצורכי מסחר ועסקים, והגרוטאות מופרדות בפינוי.

הפרדת הפסולת לזרמים ”יבשים” ו ”רטובים”

העירייה החלה ביצירת תוכנית אב להפרדת הפסולת לשני זרמים ”יבשים” ו ”רטובים”. התוכנית תסתיים בקיץ הקרוב ותופעל במשך שלוש עד חמש שנים. עקרונות התוכנית הם: הפרדת פסולת ביתית, יצירת תשתית אשפה חדשה, פתרונות סוף והסבר.

בניית מרכז מחזור ופסולת יבשה באזור התעשייה הצפוני, בעלות המוערכת ב-2.5 מיליון דולר. פינוי תחנת חציית הפסולת של עין-שרה.

במהלך השנתיים האחרונות ערכה העירייה סקר יסודי של בתי ספר וגני ילדים באמצעות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר. זה נעשה כדי להעריך המצאות קרינה בתוך ובין מוסדות. תוצאות הסקר הראו שלא היו חריגות.

מוסדות חינוך: פרויקט מניעת תהלוכת האורן

העירייה הפעילה בשנים האחרונות תוכנית לטיפול בעצי אורן כדי לעצור את ההפרעה של תהלוכת האורנים. מדי שנה מטפלים בסביבות 300 עצים בחומרים אקולוגיים בקרבת בתי ספר.

תוכנית עיקור חתולי רחוב יושמה בשנתיים האחרונות. היא כללה כ-750 חתולים כדי להפחית את הרבייה שלהם ולמנוע מחלות.

עצים לעתיד

השנתיים האחרונות ראו את נושא הטיפול בעצים מאורגנים מחדש באמצעות עדכון ההנחיות וההוראות. אלה מאפשרים גיזום/חיתוך או צ ‘אר רק באמצעות היתרים חוקיים. העירייה גם נטעה אלפי עצים בפארקים ובטיילת. שליטה בעצים היום מאוד מקצועית וקפדנית.