מדיניות פרטיות

מדיניות זו מסבירה את התנהלות הפרטיות של עיריית נווה פריצקי בנוגע למשתמשים באתרי האינטרנט שלה. הוא גם מסביר כיצד הוא משתמש במידע שהמשתמשים מספקים או אוספים כשהם משתמשים באתר. חוץ מהמונחים האלה שמוגדרים במפורש, זה אומר שתנאי הסכם השימוש מכילים את המונחים האלה.1.1. 1.1.

1.2. 1.2. מידע אישי ומידע על רכישות אתרים (להלן: מידע) יישמר במאגר האינטרנט על פי חוק הגנת הפרטיות 1981. הם ישמשו בהתאם לסעיף זה ו/או כל חוק אחר.

1.3. עיריית נווה פריצקי דואגת מאוד לוודא שהמידע מאובטח ומוגן מפני גישה לא מורשית. הוא משתמש במגוון טכנולוגיות אבטחה כדי להגן על מידע מפני גישה ו/או שימוש לא מורשים.

1.4. 1.4.

1.5. 1.5. אתה מצהיר בזאת שכל מידע אישי שאתה מספק לחברה כאשר אתה נרשם מרצון וברשותך.

1.6. העירייה יכולה לשלוח לך במייל מודעה בהתאם לחוק התקשורת (Flash and Transmission) (תיקון מס ’40), 2008 (חוק הספאם). העירייה רשאית להשתמש במידע באתר האינטרנט, ובמידע על דפוסי השימוש באתר, כדי לשפר את השירותים ו/או ליצור איתך קשר כנדרש תחת ה-Spam Act. אלא שכפי שצוין לעיל, צדדים שלישיים אינם יכולים להשתמש במידע אישי זה בדרך אחרת מזו המתוארת כאן.

1.7. 1. עריית נווה פריצקי נקטה צעדים כדי להגן על המחשבים ומסד הנתונים שלה מפני חדירה כדי להבטיח שפרטיות המשתמשים מוגנת. העירייה לא יכולה להגן על מחשבי העירייה או מאגר הנתונים של האתר מפני חדירות לא מורשות או שימוש אסור בנתונים. אתה מסכים בזאת שלא תהיה תביעה, דרישה, או תביעה נגדנו, העירייה , או כל אדם אחר מטעמנו, על חדירות לא מורשות. כאשר עובדים באינטרנט, אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על המידע שלך.

עליך לשנות את הסיסמאות שלך לעתים קרובות, להשתמש במספר שילוב ואותיות בעת יצירת סיסמאות, כמו גם להשתמש בדפדפן מאובטח.שימו לב כי ”משואות רשת” הן קבצים גרפיים קטנים בעלי מזהה ייחודי המוטבע בדפי אינטרנט. הם מסייעים באיסוף מידע על האופן שבו אנשים רואים ומשתמשים באתר וכן על נתוני קהל (גיל, מגדר ואינטרסים) שנוצרו על בסיס קוד Google Analytics. מדיניות הפרטיות של גוגל שולטת בשימוש בעוגיות או משואות רשת. המידע שנאסף אינו מזהה אותך.

1.8. העירייה לא תקבל שום תוכן או מידע סודי ממך. אתה אחראי על הימנעות מהעלאת כל מידע כזה. העירייה תתייחס לכל תוכן או מידע שתספק לה ו/או תפרסם דרך האתר שלה או ערוצי הוצאה לאור אחרים (למשל בפורומים, תגובות וכו ‘). הוא לא יכיל מידע חסוי או קנייני. אתה חייב להיות מודע לכך שעיריית נווה פריצקי מקבלת רישיון לא בלעדי להשתמש במידע התוכן והפרסום. רישיון זה אינו מגביל את יכולתו לשחזר, להעתיק, להפיץ ולשווק את התוכן, להפוך אותו לזמין לציבור, ולהפוך כל מידע או תוכן אחר לשיקול דעתו הבלעדי. זה אומר שלא תוכל לקבל כל תשלום עבור תוכן שאתה משתף עם חברך/לפרסם באתר.

1.9. 1.9. העירייה יכולה למסור את המידע שלך לכל צד שטוען שהושפע מהוראת בית המשפט ללא הודעה מוקדמת.

1.10. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. עיריית נווה פריצקי עושה כל מאמץ לקשר לאתרים שאינם פוגעים בפרטיות של משתמשים אחרים. העירייה אינה יכולה לשאת באחריות למונחים ו/או מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אחרים או תוכניותיהם. אתה אחראי על התוכן והשימוש בקישורים לאתרים אחרים.

1.11. 1.11. יש לך את הזכות לבדוק את המידע שהעיריה אספה ואחסנה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות של 1981. יש לך את הזכות לבקש בכתב מחיקה של כל מידע שמתייחס אליך אם הוא משמש ליישום אישי של הזהות שלך בהתבסס על ההשתייכות שיש לך עם קבוצת אוכלוסייה מסוימת. העירייה רק תמחק את המידע הדרוש כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות אלה. החוק עדיין יאפשר לחברה לשמור את המידע הדרוש לה כדי לנהל את עסקיה, כולל מסמכים מסחריים ופעילויות אחרות שפורסמו באתר זה. עם זאת, מידע זה לא ישמש לטיפול בדאגות שלך.

1.12. מעת לעת, העירייה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות שלה. הודעה תפורסם באתר העיריה (האתר הזה) אם יבוצעו שינויים משמעותיים במדיניות זו או בהוראות הנוגעות לשימוש במידע שלך.